Direct Course

Day 30 : Other Menubar Commands

हा व्हिडीओ लेसन पाहून त्याप्रमाणे प्रॅक्टिकल करा, आणि प्रॅक्टिकल केलेली फाईल सेव्ह करून ठेवा.  पूर्ण कोर्समधील लेसन्सच्या आधारे कोणतेही एक डिझाईन बनवा आणि असाईनमेंट मध्ये अपलोड करा. असाईनमेंट अपलोड केल्यावर Exam पेज ओपन होईल. प्रॅक्टिकलसह पूर्ण अभ्यास झाला आहे याची खात्री करूनच Exam द्या. 50 मार्कला पासिंग आहे. Fail झाल्यास …

Day 30 : Other Menubar Commands पुढे वाचा »

Day 29 : Other Tools : Part 03

हा व्हिडीओ लेसन पाहून त्याप्रमाणे प्रॅक्टिकल करा, आणि प्रॅक्टिकल केलेली फाईल सेव्ह करून ठेवा.  पुढचा लेसन सुरु करण्यासाठी  Mark Complete बटनवर क्लिक करा.

Day 28 : Other Tools : Part 02

हा व्हिडीओ लेसन पाहून त्याप्रमाणे प्रॅक्टिकल करा, आणि प्रॅक्टिकल केलेली फाईल सेव्ह करून ठेवा.  पुढचा लेसन सुरु करण्यासाठी  Mark Complete बटनवर क्लिक करा.

Day 27 : Other Tools : Part 01

हा व्हिडीओ लेसन पाहून त्याप्रमाणे प्रॅक्टिकल करा, आणि प्रॅक्टिकल केलेली फाईल सेव्ह करून ठेवा.  पुढचा लेसन सुरु करण्यासाठी  Mark Complete बटनवर क्लिक करा.

Day 26 : Image

हा व्हिडीओ लेसन पाहून त्याप्रमाणे प्रॅक्टिकल करा, आणि प्रॅक्टिकल केलेली फाईल सेव्ह करून ठेवा.  पुढचा लेसन सुरु करण्यासाठी  Mark Complete बटनवर क्लिक करा.

Day 25 : Effects : Part 02

हा व्हिडीओ लेसन पाहून त्याप्रमाणे प्रॅक्टिकल करा, आणि प्रॅक्टिकल केलेली फाईल सेव्ह करून ठेवा.  पुढचा लेसन सुरु करण्यासाठी  Mark Complete बटनवर क्लिक करा.

Day 24 : Effects : Part 01

हा व्हिडीओ लेसन पाहून त्याप्रमाणे प्रॅक्टिकल करा, आणि प्रॅक्टिकल केलेली फाईल सेव्ह करून ठेवा.  पुढचा लेसन सुरु करण्यासाठी  Mark Complete बटनवर क्लिक करा.

Day 22 : Colors : Part 01

हा व्हिडीओ लेसन पाहून त्याप्रमाणे प्रॅक्टिकल करा, आणि प्रॅक्टिकल केलेली फाईल सेव्ह करून ठेवा.  पुढचा लेसन सुरु करण्यासाठी  Mark Complete बटनवर क्लिक करा.

Day 23 : Colors : Part 02

हा व्हिडीओ लेसन पाहून त्याप्रमाणे प्रॅक्टिकल करा, आणि प्रॅक्टिकल केलेली फाईल सेव्ह करून ठेवा.  पुढचा लेसन सुरु करण्यासाठी  Mark Complete बटनवर क्लिक करा.

Scroll to Top